Формуляр за отказ от договора

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора

(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)

До: сайта на Бутик за моята Душа

С настоящото уведомявам/е, че се отказваме от сключения от мен/нас договор за покупка

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
0
Scroll to Top